Vette Skeletten

Natuurmuseum Groningen, 2003
Met een ploegje Minervianen het ontwerp gemaakt voor de expositie Vette Skeletten. Het is uiteindelijk een stellage van bamboe geworden waar alle skeletten in stonden. Ik heb ook de poster, flyer en briefpapier ontworpen en twee animaties gemaakt met een aantal skeletten uit het depot. Het varken heeft tot de ondergang van het Natuurmuseum staan kauwen. Ik geloof dat de expositie uiteindelijk anderhalf jaar gedraait heeft. In het gebouw is nu een afdeling van Academie Minerva gehuisvest alwaar ik werk; het is een klein wereldje.